Impact Arena arbetar som extern HR-avdelning åt bland annat startups och scale ups. När de grundade Impact Arena gjorde de precis som vilket startup som helst. De arbetade utifrån en tes och gjorde research samt intervjuade sin tilltänkta kundgrupp. Tesen höll och det fanns ett intresse på marknaden.

Efter att ha hittat sin product market fit så utvecklade de en affärsmodell som passade kundgruppen vilket resulterade i prenumerationstjänster. 

Rekrytering och att bygga ett starkt bra team som kan ta bolaget hela vägen är en svår nöt att knäcka för alla startups. Vi gästades av Impact Arenas på en av våra Founders Lunches och fick många bra tips som vi vill dela vidare:

 

  • Tänk igenom vad kan ni erbjuda er kandidat. Vad är er USP som arbetsgivare?
  • Vart vill du att kandidaten ska vara om några år? Inte imorgon och inte om tre månader utan i det längre perspektivet. 
  • Ni kan oftast inte tävla på lön men finns det andra parametrar ni kan erbjuda och göra er attraktiva som arbetsgivare? Tex flexibla arbetstider?
  • En bra on-boarding är viktigt, då stannar personen längre.
  • Pre-boarding innan personen börjar – bjud på lunch och se att era förväntningar fortfarande överensstämmer.
  • Fakta är att ca hälften av de som anställs i start-ups slutar inom ett år och rekrytering är dyrt så se till att rekrytera rätt.

Läs mer: https://impactarena.com/

sv_SESwedish