Varje år delar Vinnova ut bidrag på upp till 300.000;- till innovativa startups i Sverige för att  accelerera bolagen så att de snabbare kan ta fram en MVP eller förfina sin affärsmodell. 

Om bolagen som tilldelats bidragen:

Houselife är tänkt att vara en tjänst som kopplar ihop hantverkare med husägare för att underlätta samarbete vid nyttjande av hantverkarens tjänster. Det är ett verktyg i form av en SaaS-tjänst för att dokumentera vad som är överenskommet, hantera avvikelser, göra egenkontroller samt även kunna hantera tid och material.

Meela är en matchningstjänst mellan kvinnor och psykologer samt psykoterapeueter. Med hjälp av forskningsbaserade matchningsalgoritm så matchas kvinnor med deras bäst lämpade psykolog eller psykoterapeut, samt terapi-form.

 

 

sv_SESwedish